Beti:)

20 tekstów – auto­rem jest Be­ti:).

Wszys­tko ma sens, na­wet to co jest "bez sen­su". Tyl­ko cza­sem trud­no ten sens zauważyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 grudnia 2012, 23:30

Jeżeli tyl­ko Bóg zechce jeszcze kiedyś się spotkamy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 marca 2012, 12:32

To cze­go szu­kaliśmy tak nap­rawdę zaw­sze mieliśmy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 lutego 2012, 00:39

Tyl­ko ktoś o czys­tym ser­cu bedzie mial siłę żeby uj­rzeć prawdę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 lutego 2012, 22:57

Człowiek po­winien uwie­rzyć, że się sta­nie coś dob­re­go i wte­dy się to stanie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 lutego 2012, 09:26

A może w ce­liba­cie też jest miej­sce na miłość.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 lutego 2012, 18:52

Miłość = dać dob­ro dru­giemu człowiekowi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lutego 2012, 19:59

Każdy ma pra­wo w życiu sie zgu­bić, a wte­dy bie­rze górę to co ciem­ne.. Ale nap­rawdę nie trze­ba być ge­niu­szem żeby odróżnić dob­ro od zła. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 stycznia 2012, 18:57

Ja się nie boję trudzić, tyl­ko cza­sem ten trud jest za trudny. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 stycznia 2012, 22:22

Gdy­bym mógł tyl­ko Cię zo­baczyć, wiem, że wszys­tko byłoby dobrze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 stycznia 2012, 22:06
Beti:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność